บทความด้านเครื่องหมายการค้า


เครื่องหมายการค้า เป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญา

มีกฎหมายในการคุ้มครองและมีขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียน

ผู้จดควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำแบรนด์ เพื่อประโยชน์ของแบรนด์สินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต จึงได้มีการนำเสนอบทความตามหัวข้อต่างๆ  ด้านล่าง

 

 


 

 

 

 

Visitors: 274