รายชื่อประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด

 ปัจจุบันภาคีพีธีสารมาดริดครอบคลุม 114 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ตุรกี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล สหพันธรัฐรัสเซีย สเปน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ตุรกี สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ เป็นต้น (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)

 

 

ซึ่งรายชื่อภาคีสมาชิกสามารถดูได้ที่ http://www.wipo.int/madrid/en/members


 

Visitors: 274