หลักการจดเครื่องหมายการค้า

หลักข้อพิจารณาก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มี3ข้อ

1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวอักษร ต้องเป็นภาพหรืออักษรที่ไม่ช้ำใคร

เป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่สามารถทำให้เป็นที่จดจำเมื่อพบเห็นได้

2 ไม่ผิดข้อต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น คำที่ใช้ต้องไม่ผิดศีลธรรมหรือประเพณีของประเทศนั้นๆที่คุณนำไปยื่นจด

3 ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ที่ได้รับการยื่นจดแล้ว

ซึ่งคุณสามารถไปตรวจค้นก่อนการยื่นจดได้ กระบวนการตรงนี้ค่อนข้างใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ก็คุ้มค่ากว่าที่คุณจะไปเสียเวลาภายหลังการยื่นจด ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบก่อนการยื่นจดแล้ว ตรวจพบภายหลังว่าเครื่องหมายของคุณมีความเหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่น อาจจะทำให้คุณเสียทั้งเงินและเวลาอีกเป็นปีเพื่อดำเนินการแก้ไข

Visitors: 438